יש לכם חשבון באתר ג'ימבו ג'אמפ מתנפחים? התחברות או הרשמה

מדריך התקנה מתנפח בריכה מלבנית

1. יש לפתוח בזהירות ולא באמצעות אביזרים חדים את הקרטון הראשי.

2. לאחר פתיחת הקרטון יש להוציא את המתקן המתנפח (מגולגל) ואת הקרטון הפנימי המכיל את המפוח.

3. לאחר בחירת שטח ההתקנה הבטיחותי (בהתאם להוראות השטח שבחוברת זו), יש לפרוס את המתקן המתנפח ככל הניתן לכל צדדיו.

4. כעת יש לפתוח את הקרטון הפנימי המכיל את המפוח ולהוציא את המפוח מהקרטון.

5. יש למקם את המפוח בהתאם להוראות המופיעות בחוברת זו.

6. כעת יש לבחור את שרוול כניסת האוויר המתאים ביותר (וזאת בהתאם לתנאי השטח) מבין שני שרוולי כניסת האוויר הנמצאים בצידי המתקן המתנפח.

7. את השרוול המתאים ביותר יש לחבר היטב למפוח ולהדקו באמצעות רצועת החיזוק (ראה איור א’)

8. את השרוול הנותר יש לקשור היטב בכדי למנוע בריחת אוויר.

9. כעת יש לחבר את המפוח למקור הכח ולאחר מכן להפעילו באמצעות המתג הממוקם על גבי המפוח עצמו (מצב ON).

10. יש להמתין עד לניפוחו המלא של המתקן המתנפח.

11. לאחר ניפוחו המלא של המתקן המתנפח, יש לקבעו היטב לאדמה באמצעות 6 היתדות הנמצאים בקרטון הראשי דרך הלולאות הנמצאות בהיקפו התחתון של המתקן המתנפח.

12. בכדי להשתמש באפשרות מזרקות המים, יש לחבר את צינור הגינה באמצעות מתאם מתאים לפיות הממוקמות בצידי המתקן המתנפח. (ראה איור ב’)

13. עם סיום השימוש במתקן המתנפח, תחילה יש לכבות את מתג המפוח (מצב OFF) ולנתקו משקע החשמל.

14. מיד עם ניתוק המפוח משקע החשמל יש לשחרר את רוצעת החיזוק ולנתקו לחלוטין משרוול כניסת האוויר.

15. במידה והיה שימוש במים יש לרוקן את המים לחלוטין בצורה בטיחותית והרחק מכל גורם חשמלי.

16. לאחר יציאת כל האוויר מהמתקן המתנפח, יש לנתק את היתדות לייבשו לחלוטין ורק לאחר מכן לגלגלו בחזרה לטובת אחסון.


מתנפחי מים - הוראות

אזהרות! אופן השימוש:

1. מקסימום שני ילדים בפעם אחת על המתקן.

2. משקל כל ילד מקסימום 45 קילוגרם.

3. גובה משתמש מקסימלי 150סמ, גובה משתמש מינימלי 90סמ.

4. יש לוודא כי כל חפץ חד קשה מסוכן העלול לנקב את המתקן ואו לגרום לפציעה הוסר טרם השימוש במתקן (לדוגמא : נעליים, משקפיים, וכו').

5. אין לאכול ואו לשתות ואו ללעוס מסטיק על גבי המתקן .

6. יש לוודא כי המתקן, המבנה שלו ומפוח האוויר תמיד מקובעים לקרקע באמצעות המקבעים אשר סופקו עם מתקן זה.

7. אין להשתולל ואו להתנהג בפראות על גבי המתקן.

8. אין להיתלות ואו לטפס על קירות הבלימה של המתקן.

9. יש לקפוץ הרחק מילדים אחרים ולהתרחק מפתחים וקירות צדדיים.

10. אין לקפוץ לתוך או מהמתקן.

11. אך ורק ילד אחד בכל פעם על כל קיר טיפוס או מגלשה.

12. אין להחליק עם הראש מטה או על הבטן.

13. אם המתקן מכיל בריכה: - אין לצלול או לקפוץ לאזור הבריכה. - אין לשבת בשולי הבריכה. - יש לנקז את המים לאחר שימוש. אין להשאיר את המתקן מנופח או מלא במים למשך לילה. - יש לשמור על אזור הבריכה נקי כדי למנוע מחלות. יש להורות על הילדים לא לשתות את מי הבריכה.

14. יש לבדוק באופן קבוע ירידה באוויר ויש לנפח מחדש לפני האישור להמשיך ולשחק.

15. יש לוודא כי פתחי המתקן פנויים וחופשיים ממכשולים.

16. יש לשמור על חיות מחמד הרחק ממוצר.

17. אין להשתמש במתקן כמתקן ציפה או כמתקן מציל חיים.

השגחת מבוגר אחראי בכל עת ושמירת קשר עין רציף עם המשתמשים במתקן – חובה!

אזהרות מתקנים מתנפחים

מדריך מלא למשתמש – דגם בריכה מלבנית

0.00 ₪0 פריטים

סל קניות