יש לכם חשבון באתר ג'ימבו ג'אמפ מתנפחים? התחברות או הרשמה

הוראות הפעלה – מפוח

מפוח זה נועד לשימוש לצורך ניפוח והזרמת אוויר באופן קבוע למתקן המתנפח. יש לקרוא היטב ולשמור על כללי הזהירות, אופן השימוש וכלל ההנחיות הבאות

 

אופן השימוש במפוח

לשימוש על ידי מבוגר אחראי מעל גיל 18 בלבד!

• יש להניח את המפוח בזהירות על משטח שטוח, יבש ויציב.
• יש להרחיק מילדים.
• יש לבחור את שרוול כניסת האוויר המתאים ביותר בהתאם לתנאי השטח בו יותקן המתקן המתנפח.
• יש לחבר את שרוול כניסת האוויר של המתנפח סביב פתח יציאת האוויר של המפוח ולחזק באמצעות רצועות או כל צורה אחרת של חיזוק. את השרוול הנותר יש לקשור היטב בכדי למנוע בריחת אוויר. (ראה איור)
• יש לוודא כי המתג על מצב כבוי/OFF.
• יש לחבר את התקע לשקע מוארק בלבד.
• יש להפעיל את המתג ולוודא כי הוא פועל באופן תקין.
• בזמן פעולה חייב המפוח להיות בפיקוח מבוגר בכל עת.

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.

מפוח - התקנה

אחסון
יש לאחסן את המפוח בתוך הבית בסביבה נקייה ויבשה כדי להבטיח חיים ארוכים ותקינים למפוח.

בטיחות

הוראות בטיחות: מפוח

1. למפוח חייב להיות לחץ אוויר נגדי, כלומר - הוא חייב להיות מחובר למתנפח כדי למנוע נזק למנוע.

2. יש להרחיק ילדים מן המפוח בכל זמן שהוא עובד או מחובר לחשמל.

3. אין לשים את האצבעות או אובייקטים אחרים במפוח בזמן שהוא עובד או מחובר לחשמל.

4. אין להפעיל את המפוח בקרבת מים בכדי למנוע התחשמלות.

5. על המנוע להיות יבש בכל עת. במידה והוא נרטב, יש לייבש ביסודיות לפני השימוש.

6. השתמש רק בשקע מוארק כדי למנוע סכנה של התחשמלות או אש. יש לזכור, אין להשתמש כאשר יש כל סוג של נזק או שחיקה לכבל או לתקע החשמלי.

7. יש לוודא כי מקור הכוח מספיק כדי לענות על דרישות המפוח.

8. יש לוודא כי פתחי האוויר נקיים בכל עת כדי להימנע מסתימה או חסימה אשר עלולים לגרום להתחממות יתר של המפוח. חסימת פתחי האוויר עלולה לגרום לשריפה או לסיכונים חשמליים אחרים.

9. אין להסיר חלק או מגן בטיחות השומרים על המפוח כדי למנוע פגיעה גופנית וכדי למנוע מאובייקטים לבוא במגע עם הגלגל במפוח. נזק מסוג זה במפוח יבטל את תוקף האחריות שלך.

10. אין להפעיל את המפוח בקרבת אזורים מסוכנים כגון גזים נפיצים, חומרים דליקים, תנורים והתקני חימום העלולים לגרום לפיצוצים או לסיכונים חשמליים אחרים.

11. אין להשתמש בכל אמצעי שהוא היכול לשלוט במהירות המפוח! פעולה מסוג זה עלולה לגרום לפציעה או אש.

12. יש למקם את המפוח תמיד על משטח מפולס וחלק לפעולה בטוחה.

13. אין להשתמש אם המפוח ניזוק.

14. יש לנתק את המפוח מהחשמל לפני כל פעולת ניקוי או טיפול.

15. בזמן התקנה ופעולה חייב המפוח להיות בפיקוח מבוגר בכל עת.

הורדת המדריך המלא למפוח

0.00 ₪0 פריטים

סל קניות