יש לכם חשבון באתר ג'ימבו ג'אמפ מתנפחים? התחברות או הרשמה

בטיחות מתקנים מתנפחים

בטיחות היא מעל לכל מכיוון שהנהנים מהמתקנים המתנפחים הם ילדינו.

לנו בג'ימבו ג'אמפ – חשוב מאד כי בטיחות ילדיכם בעת השימוש במתנפחים שלנו תהיה מירבית וכזו שתיצור חווית משחק מהנה עבור ילדיכם וללא סיכון או מפגעים בטיחותיים.

מעבר לכללי התנהגות ושימוש על גבי המתנפחים אשר מפורטים בהמשך – כבר במהלך יצור המתקנים נלקחו בחשבון מספר דברים אשר יכולים להוות מפגע בטיחותי ולכן תוכננו המתנפחים ועוצבו בצורה אשר תקנה בטיחות מירבית:

  • שימוש בחומרים חזקים בלבד העומדים בעומסים ובלחץ
  • תפירה כפולה ומרובעת בכדי להבטיח עמידה בלחצים הנוצרים בעת השימוש במתקנים המתנפחים
  • שימוש בחוטי תפירה חזקים במיוחד המיועדים למתקנים מתנפחים
  • חיזוקים נוספים בנקודות לחץ קריטיות על גבי המתקנים עצמם
  • שימוש בחומרים בלתי רעילים אשר נבדקו על ידי מעבדות מוסמכות
  • הוראות הפעלה ברורות הכוללות מה מותר ומה אסור לעשות על גבי המתקן המתנפח בכדי לשמור על רמת בטיחות גבוהה

הוראות בטיחות כלליות למתקנים מתנפחים

מכיוון שלילדים נטייה טבעית להשתולל – מוצגים לכם כאן מספר חוקי בטיחות כלליים הנכונים לכל מתקן מתנפח:

אזהרות! אופן ההתקנה:

1. יש לשמור הרחק ממקורות אש או חום!

2. הקמת ותפעול המתקן תעשה על ידי מבוגר בלבד.

3. לשימוש מגילאי 3 ועד גילאי 8 בלבד!

4. יש לוודא כי כל חפץ חד קשה מסוכן העלול לנקב את המתקן ואו לגרום לפציעה הוסר טרם השימוש במתקן (לדוגמא : נעליים, משקפיים, וכו').

5. אין לגרור את המתקן על פני בטון, מדרכה או משטחים קשים אחרים.

6. טרם השימוש במתקן יש לבדוק את שלמותו ותקינותו וכי אין בו ואו בסביבתו כל מפגע בטיחותי.

7. אין להשתמש בכבלים מאריכים עם המפוח. הנח את המפוח קרוב ככל האפשר למקור כוח. על המפוח להיות מקובע היטב לקרקע לפני השימוש.

8. זהירות: המפוח מסוגל להוציא כמויות גדולות של אוויר במהירות רבה. יש להניח את המפוח באזור שבו הוא לא ימשוך לכלוך או עלים.

9. יש להרחיק ילדים מהמפוח בכל עת ולוודא כי אין כל מפגע בטיחותי אליו יכולים להחשף המשתמשים במתקן (כבלי חשמל, חבלים, מהמורות באדמה, יתדות בקרקע, ווים בגובה העיניים של הילדים, שקעי חשמל חשופים, ציוד חשמלי)

10. יש לשמור על המפוח וכבל החשמל הרחק מילדים, מים ותנועה.

11. שים לב: על המפוח להישאר דלוק ולנפח את המתקן עת השימוש. - זרימת אוויר דרך התפרים היא נורמלית. אין לאטום או לתקן את התפרים. - דרושה יציאת אוויר קבועה מהמתקן מכיוון שהמתקן מנופח באוויר באופן קבוע בכדי למנוע ניפוח יתר ואו התפוצצות.

12. על המתקן להיות מנופח באופן מלא לפני העלאת הילדים.

13. אין להשתמש ואו לנפח את המתקן במזג אוויר סוער ואו רוחות אשר עלולות להזיזלהרים את המתקן באוויר ובכך לסכן את הסובבים בפגיעה ממשית.

14. אין להשכיר ואו לעשות שימוש מסחרי במתקן.

15. אין להשתמש על גבי קרקע קשה כגון אספלט ואו בטון אשר יכולה לגרום לפציעה קשה כתוצאה מנפילה מהמתקן.

16. יש להניח מזרנים מסביב למתקן ולוודא כי הם צמודים למתקן בכל עת וללא מרווחים.

17. המתקן מיועד לשימוש משפחתי וחיצוני בלבד ולא במקומות ציבוריים!

18. על המיקום החיצוני לעמוד בתנאים הבאים: - יש להניח את המתקן על דשא או אדמה המאפשר קיבוע המתקן באמצעות היתדות. - אין להציב על משטחים משופעים או לא אחידים. - אזורי מרווח מינימאליים: לפחות 2 מטר מכל חפץ אחר כגון גדרות, מבנים, עצים, ענפים, חבלי כביסה, חוטי חשמל, או מקורות מים. - יש לוודא שהאזור סביב המתקן מאובטח על ידי הוספת מחסומי בטיחות, במידת הצורך, כדי למנוע גישה של ילדים מתחת לגיל וחיות מחמד. - כמוצר חיצוני, מתקן זה נתון לשחיקה והידרדרות. יש לשמור על המוצר מתוחזק היטב ולצפות לסימנים של שחיקת הבד. משטחים חלשים או קרועים יש לתקן מייד.

19. כל חריגה מהמשקל המקסימלי המותר עלולה לפגוע במתקן כמו גם ביכולות הקפיצה ואו הגלישה. כתוצאה מכך עלולה להגרם פציעה קשה ואו מוות.

20. על המתקן להיות יבש לפני האחסון.

21. כאשר לא בשימוש יש לשמור את המתקן ואת המפוח בתוך הבית והרחק מקרני השמש.

22. יש לבדוק באופן קבוע לתקלות מסוכנות אפשריות כגון נזק למפוח, כבל חשמלי ותקע, חורים במתקן וכו'.

 

אזהרות! אופן השימוש:

1. מקסימום שני ילדים בפעם אחת על המתקן.

2. משקל כל ילד מקסימום 45 קילוגרם.

3. גובה משתמש מקסימלי 150סמ, גובה משתמש מינימלי 90סמ.

4. יש לוודא כי כל חפץ חד קשה מסוכן העלול לנקב את המתקן ואו לגרום לפציעה הוסר טרם השימוש במתקן (לדוגמא : נעליים, משקפיים, וכו').

5. אין לאכול ואו לשתות ואו ללעוס מסטיק על גבי המתקן .

6. יש לוודא כי המתקן, המבנה שלו ומפוח האוויר תמיד מקובעים לקרקע באמצעות המקבעים אשר סופקו עם מתקן זה.

7. אין להשתולל ואו להתנהג בפראות על גבי המתקן.

8. אין להיתלות ואו לטפס על קירות הבלימה של המתקן.

9. יש לקפוץ הרחק מילדים אחרים ולהתרחק מפתחים וקירות צדדיים.

10. אין לקפוץ לתוך או מהמתקן.

11. אך ורק ילד אחד בכל פעם על כל קיר טיפוס או מגלשה.

12. אין להחליק עם הראש מטה או על הבטן.

13. אם המתקן מכיל בריכה: - אין לצלול או לקפוץ לאזור הבריכה.

- אין לשבת בשולי הבריכה.

- יש לנקז את המים לאחר שימוש. אין להשאיר את המתקן מנופח או מלא במים למשך לילה.

- יש לשמור על אזור הבריכה נקי כדי למנוע מחלות. יש להורות על הילדים לא לשתות את מי הבריכה.

14. יש לבדוק באופן קבוע ירידה באוויר ויש לנפח מחדש לפני האישור להמשיך ולשחק.

15. יש לוודא כי פתחי המתקן פנויים וחופשיים ממכשולים.

16. יש לשמור על חיות מחמד הרחק ממוצר.

17. אין להשתמש במתקן כמתקן ציפה או כמתקן מציל חיים.

השגחת מבוגר אחראי בכל עת ושמירת קשר עין רציף עם המשתמשים במתקן – חובה!

אזהרות מתקנים מתנפחים

בטיחות המפוח

מכיוון שהמפוח אשר דואג להזרמת האוויר היישר לתוך המתקן הינו חלק בלתי נפרד מכל מתנפח שהוא – מפורטות כאן הוראות בטיחות כלליות כיצד יש להפעיל ולנהוג בבטחה בעת הפעלת המפוח לטובת מילוי והכנת המתנפח לשימוש:

הוראות בטיחות: מפוח

1. למפוח חייב להיות לחץ אוויר נגדי, כלומר - הוא חייב להיות מחובר למתנפח כדי למנוע נזק למנוע.

2. יש להרחיק ילדים מן המפוח בכל זמן שהוא עובד או מחובר לחשמל.

3. אין לשים את האצבעות או אובייקטים אחרים במפוח בזמן שהוא עובד או מחובר לחשמל.

4. אין להפעיל את המפוח בקרבת מים בכדי למנוע התחשמלות.

5. על המנוע להיות יבש בכל עת. במידה והוא נרטב, יש לייבש ביסודיות לפני השימוש.

6. השתמש רק בשקע מוארק כדי למנוע סכנה של התחשמלות או אש. יש לזכור, אין להשתמש כאשר יש כל סוג של נזק או שחיקה לכבל או לתקע החשמלי.

7. יש לוודא כי מקור הכוח מספיק כדי לענות על דרישות המפוח.

8. יש לוודא כי פתחי האוויר נקיים בכל עת כדי להימנע מסתימה או חסימה אשר עלולים לגרום להתחממות יתר של המפוח. חסימת פתחי האוויר עלולה לגרום לשריפה או לסיכונים חשמליים אחרים.

9. אין להסיר חלק או מגן בטיחות השומרים על המפוח כדי למנוע פגיעה גופנית וכדי למנוע מאובייקטים לבוא במגע עם הגלגל במפוח. נזק מסוג זה במפוח יבטל את תוקף האחריות שלך.

10. אין להפעיל את המפוח בקרבת אזורים מסוכנים כגון גזים נפיצים, חומרים דליקים, תנורים והתקני חימום העלולים לגרום לפיצוצים או לסיכונים חשמליים אחרים.

11. אין להשתמש בכל אמצעי שהוא היכול לשלוט במהירות המפוח! פעולה מסוג זה עלולה לגרום לפציעה או אש.

12. יש למקם את המפוח תמיד על משטח מפולס וחלק לפעולה בטוחה.

13. אין להשתמש אם המפוח ניזוק.

14. יש לנתק את המפוח מהחשמל לפני כל פעולת ניקוי או טיפול.

15. בזמן התקנה ופעולה חייב המפוח להיות בפיקוח מבוגר בכל עת.

 

0.00 ₪0 פריטים

סל קניות